Orde: Passeriformes
Zangers Familie: Sylviidae


Dit zijn kleine zangvogels met een dunne insektenetersnavel. De geslachten zijn meestal gelijk. Juvenielen en onvolwassenen zijn meestal als de adult.

Hun vlucht is fladderend, met series snelle vleugelslagen. Hun geluid is meestal een zeer belangrijk determinatiekenmerk.

Hun biotoop bestaat uit gebieden met enige dekking, zoals bomen, struiken en rietvelden. Ze nestelen in een struik, of op of vlak boven de grond. De meeste soorten zijn trekvogels.

Locustella-zangers

Dit zijn bruine zangers met een brede, sterk trapvormige en afgeronde staart (zwaar lijkend in de vlucht), en lange onderstaartdekveren.

Hun zang is meestal snorrend, trillend of ratelend, lijkend op krekels, de geluidssterkte varieert met het draaien van de kop, meestal vanuit dichte begroeiing maar soms vanaf een opvallende zangpost.

Ze zijn schuw, ze blijven in dichte struiken of moerasvegetatie, of ze rennen en sluipen daar als een muis.

         
(klik op het plaatje om naar de soort te gaan)
 

Karekieten en rietzangers - Acrocephalus

Dit zijn zangers met bruine bovendelen, lichtere onderdelen, een witachtige keel en een afgeronde staart.

De scheldende ratelende roepjes lijken op elkaar, imiterend. De min of meer herhalende zang is verschillend en kenmerkend.

Ze leven verborgen in dichte moerasvegetaties.

         
         
                                                                                      
(klik op het plaatje om naar de soort te gaan)

Spotvogels - Hippolais

Spotvogels zijn egaal gekleurde zangers met een lichte teugel, waardoor ze te onderscheiden zijn van de karekieten (ook met langere onderstaartdekveren), boszangers (kortere snavel) en Tuinfluiter (dikkere snavel). Onvolwassenen zijn vaak grijzer.

Hun zang is babbelend, gevarieerd, langdurig aangehouden. Vaak zetten ze de kruinveren op.

         
(klik op het plaatje om naar de soort te gaan)
 

Grasmussen - Sylvia

De mannetjes zijn meestal opvallender gekleurd dan de vrouwtjes. De meeste soorten hebben twee typen roep, een krassende snorrende roep en een harde variant van tek of tak.

         
          
         
(klik op het plaatje om naar de soort te gaan)
 

Boszangers -Phylloscopus

Boszangers zijn kleine groen- of geelachtige zangers, kleiner dan de spotvogels. De geslachten zijn gelijk. De aan- of afwezigheid van de wenkbrauwstrepen en de vleugelstrepen zijn belangrijke kenmerken.

Hun zang en roep zijn vaak diagnostisch. Het zijn zeer actieve vogels, vaak bewegen ze de staart met een kort rukje.

         
         
                                  
(klik op het plaatje om naar de soort te gaan)

Goudhanen - Regulus

Goudhanen zijn zeer kleine groenachtige zangers (de kleinste broedvogels van de regio) met een markante koptekening en een zeer fijne snavel.

                                                            
(klik op het plaatje om naar de soort te gaan)