Orde: Passeriformes
Lijsters Familie: Turdidae


Dit is een grote familie, waaronder zeer goede en fraaie zangers. Hij bestaat uit 2 groepen: de kleinere soorten waaronder nachtegalen, roodborsten, tapuiten en roodstaarten, en de grotere lijsters.

Op de grond hippen ze of ze rennen korte stukjes. Alle soorten zijn insekteneters en vele eten ook vruchten en bessen.

         
          
                                                                                                                                           
(klik op het plaatje om naar de soort te gaan)

Roodborsttapuiten - Saxicola

Roodborsttapuiten zijn kleine Roodborstachtige vogels van open gebieden. Vaak zitten ze rechtop op een opvallende uitkijkpost. Vaak bewegen of spreiden ze de staart met een plotseling rukje en roepen ze hun krassende tjek-tonen.

Juvenielen zijn als het vrouwtje maar gevlekt.

                                                            
(klik op het plaatje om naar de soort te gaan)

Roodstaarten - Phoenicurus

Roodstaarten zijn Roodborstachtige vogels, in alle kleden en leeftijden met een opvallende roodbruine staart. Juvenielen zijn als het vrouwtje maar gevlekt.

Ze trillen voortdurend met de staart. Soms achtervolgen ze insekten in de vliegenvangerachtige vlucht.

                                  
(klik op het plaatje om naar de soort te gaan)

Tapuiten - Oenanthe

Tapuiten zijn kleine lijsters met een Roodborstachtig voorkomen maar met roodborsttapuitachtige gedragingen en biotopen. Het patroon van de stuit (meestal opvallend wit) en staart (vaak wit met een omgekeerde zwarte T aan het uiteinde) zijn zeer belangrijk voor de herkenning. De mannetjes zijn meestal kenmerkend, de vrouwtjes en onvolwassenen lijken vaak sterk op andere soorten. Juvenielen zijn lichter gevlekt.

Hun zang is meestal een kort staccato gebabbel, in een zangvlucht of vanaf een zangpost. Vaak bewegen ze de kop op en neer of spreiden of bewegen de staart met een kort rukje. De vlucht is enigszins fladderend, vaak vangen ze in de vlucht insekten.

         
         
                                            
(klik op het plaatje om naar de soort te gaan)

Rotslijsters - Monticola

                                                                                                                 
(klik op het plaatje om naar de soort te gaan)

Lijsters - Turdus

Lijsters zijn middelgrote zangvogels met een vrij lange rechte staart en een vrij dunne snavel, aangepast aan het dieet van ongewervelde dieren, zoals regenwormen en slakken. De meeste soorten eten ook bessen. Ze foerageren vaak in gemengde groepen, vooral tijdens sneeuw- en vorstperiodes, en eten dan onder meer bessen en appels.

Juvenielen zijn lichter dan de adult en gevlekt.

Hun zang is meestal luid, vaak vanaf een hoge zangpost. Ze nestelen meestal in struiken of bomen.

         
         
          
                                  
(klik op het plaatje om naar de soort te gaan)