Hoendervogels Orde: Galliformes


Hoendervogels zijn plompe vogels die wel iets weg hebben van kippen. Ze hebben korte vleugels en een zware, snorrende vlucht. Ze vliegen zelden ver of hoog, maar lopen of verbergen zich liever bij gevaar, op het allerlaatste moment gaan ze op de vleugels.

Ze foerageren op de grond, waar ze ook broeden.

Ze worden 'jachtvogels' of 'veewild' genoemd, omdat de meeste soorten worden bejaagd, hoewel de jacht gedurende de broedtijd is gesloten.

Onder de orde van Hoendervogels vallen 4 families:

- Hoenders Tetraonidae  
- Fazanten en Patrijzen Phasianidae  
- Parelhoenders Numididae  
- Vechtkwartels : Turnicidae