Orde: Passeriformes
Gorzen Familie: Emberizidae


Gorzen zijn zaadetende zangvogels. De meeste soorten (met name de emberiza) zijn verschillend van vinken en mussen door de kleinere kop, de kleinere puntige conische snavel met een gehoekte snijrand, en slechts een ondiep ingesneden staart.

Het zijn meestal matige zangers.

Ze hebben een golvende, vrij snelle vlucht. Ze leven vooral op de grond, meestal niet in de omgeving van bebouwing.

         
         
         
(klik op het plaatje om naar de soort te gaan)

Aziatische dwaalgasten

Een toenemend aantal in Siberië broedende en in ZO-Azië overwinterende gorzen wordt in W-Europa vastgesteld.

     
(klik op het plaatje om naar de soort te gaan)

N-Amerikaanse dwaalgasten

De N-Amerikaanse gorzen bereiken Europa in de meeste gevallen als 'echte' dwaalgast. Ieder jaar wordt een aantal waargenomen. Vele worden over de Atlantische Oceaan meegevoerd in krachtige westelijke luchtstromingen samenhangend met depressies. Andere landen onderweg op een schip en blijven aan boord tot er land in zicht is of gaan aan land in een W-Europese haven. Sommige kunnen vervolgens ook in het binnenland van Groot-Brittannië opduiken, of verschijnen in continentaal Europa.

       
       
       
(klik op het plaatje om naar de soort te gaan)