Orde: Anseriformes
Eenden Familie: Anatidae
  Subfamilie: Anatinae


De meeste eenden zijn kleiner dan ganzen en zwanen, met een kortere hals en poten.

Tijdens de rui, midden-zomer en najaar (eclipskleed), lijken de mannetjes op de vrouwtjes.

         
         
                                                                                                                                           
(klik op het plaatje om naar de soort te gaan)

Zwemeenden - Anas

Zwemeenden foerageren aan de oppervlakte of grondelen (verticaal in het water met de staart omhoog). Ze duiken zelden, behalve wanneer ze nog jong zijn of niet kunnen vliegen.

Beide geslachten hebben een gekleurde vleugelspiegel (speculum) die belangrijk is bij de herkenning, vooral van op elkaar lijkende vrouwtjes en juvenielen.

De vlucht is snel en rechtlijnig.

           
         
         
                                  
(klik op het plaatje om naar de soort te gaan)

Duikeenden - Aythya

Duikeenden duiken of zwemmen half ondergedoken. Ze zijn compacter en met kortere hals dan zwemeenden. De poten zijn verder naar achteren geplaatst.

De vlucht is direct en met snelle vleugelslagen.

          
                                                                                                                 
(klik op het plaatje om naar de soort te gaan)

Eiders - Somateria

Eiders zijn grote zwaargebouwde zeeëenden, uitstekende duikers. Ze zijn zelden in het binnenland.

De mannetjes zijn opvallend gekleurd, de vrouwtjes bruin gestreept en gevlekt. Ze hebben geen speculum. Het voorhoofd gaat vrijwel in een rechte lijn over in de snavel (behalve bij de Koningseider). De bevedering loopt ver op de bovensnavel door. De vrouwtjes hebben in de vlucht een vage lijn op de bovenvleugel.

De beide geslachten zijn luidruchtiger dan andere eenden.

                                                            
(klik op het plaatje om naar de soort te gaan)

Zeeëenden

Zeeëenden zijn duikende eenden. Ze omvatten de zeeëenden Melanitta, de Harlekijneend, de brilduikers en de IJseend.

Ze broeden aan zoetwater, zijn in de winter voornamelijk op zee en in kustwateren.

         
                                                                                                                 
(klik op het plaatje om naar de soort te gaan)

Zaagbekken - Mergus

Zaagbekken zijn duikeenden met een kuif en een slanke getande snavel. Het vrouwtje en juvenielen en onvolwassenen ('roodkoppen') hebben een kastanjebruine kop en witte kin.

         
                                                                                                                 
(klik op het plaatje om naar de soort te gaan)

Stekelstaarten - Oxyura

Stekelstaarten zijn korte dikke duikeenden met een grote kop en korte hals. Ze zwemmen vaak met opgerichte staart, soms steekt alleen de kop boven water uit.

De roep van de mannetjes is klokkend, die van de vrouwtjes piepend.

                                                                                                                 
(klik op het plaatje om naar de soort te gaan)

Hybride Eenden

Er bestaan talrijke hybriden binnen het genus Aythya, alsmede hybriden van dit genus met de Krooneend, veelal ontstaan in waterwildcollecties. Ontsnapte vogels komen regelmatig voor.

Ook andere hybriden komen voor, bv Tafel- x Krooneend, Kuif- x Krooneend en Wilde Eend x Pijlstaart.
Indien een vreemde eend wordt ontdekt, let dan vooral op de iriskleur, het snavelpatroon, de flanken, de kopkleur en -glans en de anaalstreek. Mannetjes zijn makkelijker te determineren dan de variabele vrouwtjes.


(klik op het plaatje om naar de hybriden te gaan)